Armonize ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Armonize" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Armonize" ne demek?

 1. Tamamlayıcı sesler eklenmiş (müzik parçası).

Armonize nedir? İlişkili sözcükler

 • Cdna: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir. Bk. tamamlayıcı DNA devamı...
 • Adjoint: Eklenmiş EklenmişŸ, her öğŸenin eşŸ çarpanı ile değŸişŸtirildiğŸi matrisin yeniden düzenlenmesi; ek, yardımcı devamı...
 • Bissext: Artık günlü, ilave günlü; fazladan bir gün veya ay eklenmişŸ olan yıl, eklenmişŸ, ekli devamı...
 • Kuvvetli Harf: Sami dillerde zayıf dedikleri sesler dışında kalan ve hiç bir değişikliğe uğramıyan seslere denir. devamı...
 • Trakeobronşiyal Solunum Sesi: Önceleri bronkoveziküler sesler veya karışık sesler olarak ifade edilen akciğer sahasından alınanorta kuvvette devamı...
 • Komplementer Dna: Bk. tamamlayıcı DNA Bir RNA molekülünün DNA kopyası. devamı...
 • Dubbed: AdlandırılmışŸ, isimlendirilmişŸ; şŸövalye unvanı verilmişŸ, şŸövalyelik nişŸanı verilmişŸ, unvan verilmişŸ; dublaj yapılmışŸ, yeni bir ses eklenmişŸ, bir müzik veya herhangi bir ses eklenmişŸ (bir film veya kaset) devamı...
 • Complementary: Tamamlayan, tamamlayıcı, tümleyici Tamamlayıcı, tümleyici, bütünler devamı...
 • Collateral: Yan yana olan Aynı eğilimde ve etkide olan devamı...
 • Heterodubleks: Genetik rekombinasyon esnasında, farklı ebeveynlere ait çift moleküllerin tamamlayıcısı olan tek iplikleri arasında baz çiftleşmeleriyle meydana gelen DNA. Her bir ipliğin farklı bir kaynaktan geldiği ve bu nedenle tam olarak devamı...

Armonize ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.