art zamanlı dil bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte art zamanlı dil bilimi kelimesinin manası:

  1. Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi.
  2. Dilin anlamla ilgili olaylarını tarihî değişme ve gelişme süreci içinde inceleyen dil bilimi dalı. bk. dil bilimi.

art zamanlı dil bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları