arterya brakiyosefalika sözlük anlamı nedir?

Sözlükte arterya brakiyosefalika kelimesinin manası:

  1. Arteria carotis communis’lerle arteria subclavia dextra’nın ayrıldığı ortak kök. Köpekte ve domuzda direkt arcus aortae'den çıkar, diğer türlerde truncus brachiocephalicus’un arteria subclavia sinisıra’yı verdikten sonraki devamıdır.
  2. A. carotis communis'lerle a. subclavia dextra'nın ayrıldığı ortak kök. Köpekte ve domuzda direkt arcus aortae'den çıkar, diğer türlerde truncus brachiocephalicus'un a. subclavia sinistra'yı verdikten sonraki devamıdır.

arterya brakiyosefalika ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları