arterya kremasterika sözlük anlamı nedir?

Sözlükte arterya kremasterika kelimesinin manası:

  1. Truncus pudendoepgastricus veya bunun çatallanma yerinden (atta arteria ilica externa'nın başlangıç kısmından) çıkan, musculus cremaster externus ile processus vaginalis'i vaskularize eden atardamar.
  2. Truncus pudendoepgastricus veya bunun çatallanma yerinden (atta a. ilica externa'nın başlangıç kısmından) çıkan, m. cremaster externus ile proc. vaginalis'i vaskularize eden atardamar.

arterya kremasterika ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları