arterya oviduktalis kaudalis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte arterya oviduktalis kaudalis kelimesinin manası:

  1. Dişi kanatlılarda arteria pudenda interna'nın ramus intestinalis'inden çıkarak yumurta yolunun son kısmını vaskularize eden atardamar.
  2. Dişi kanatlılarda a. pudenda interna'nın ramus intestinalis'inden çıkarak yumurta kanalının son kısmını vaskularize eden atardamar.

arterya oviduktalis kaudalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları