Arthritis Tuberculosa ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Arthritis Tuberculosa" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Arthritis Tuberculosa" ne demek?

 1. Artritis tüberküloza

Arthritis Tuberculosa nedir? İlişkili sözcükler

 • Meme Tüberkülozu: Çoğunlukla vücudun diğer organ ve dokularından tüberkülozun kan yoluyla yayılması sonucu oluşan, sinsi bir seyir izleyen, insan sağlığı yönünden önemli ve tehlikeli süt ineklerine özgü hastalık, mastitis tüberküloza. devamı...
 • Bcg Aşısı: Tüberküloza karşı bağışıklık sağlamak için kullanılan Mycobacterium bovis’ in zayıflatılmış canlı suşu. devamı...
 • Tüberküloit Granülom: Tüberküloza benzer tarzda ve yumru biçiminde yangısal doku kitlesi. Kedi cüzzamı, atipik mikobakteri enfeksiyonu ve Corynebacterium pseudotuberculosis gibi enfeksiyonlarda görülür. devamı...
 • Arthritis Urica: Artritis ürika devamı...
 • Caprine Arthritis Encephalitis: Keçi artritis ve ensefalitisi devamı...
 • Arthritis Chronica Deformans: Artritis kronika deformans devamı...
 • Tüberkülin Testi: Bir kimsede tüberküloz bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla deri altına tüberkülin aşılama. devamı...
 • Tubercle: Tümsecik, tüberkül Bot Yumrucuk, küçuk devamı...
 • Tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. devamı...
 • Tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. devamı...

Arthritis Tuberculosa ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.