artı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte artı kelimesinin manası:

  1. Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
  2. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
  3. Bir imleme anlaşmasında eksi doğrultunun tersine yönelmiş sayılan doğrultu,
  4. Yalnız iki eşlemi bulunan nesnelerden birine verilen im:artı yük gibi.
  5. Sayıların sıfırdan büyük olanlarına verilen im.
  6. İki sayıma, iki niceliğin toplama işlemini belirleyen im.
  7. 1-a. Kon dizgesinde, özeğe göre seçilen bir bölgede alınan yerlerin imi. b. Toplama işlemi imi. 2- Durgun elektrikte, cam çubuğun sürtüşmesiyle oluşan yük imi. 3- Bir atom ya da da atom kümesinin, elektron yitirmesiyle oluşturduğu yük imi. bk.artın.

artı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları