artıcık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte artıcık kelimesinin manası:

  1. Kütlesi eksicikle eş, kıvıl yükü ise artı olan temel tanecik.
  2. Eksicik ile eş kütleli, karşıt yüklü temel parçacık.

artıcık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları