artifakt sözlük anlamı nedir?

Sözlükte artifakt kelimesinin manası:

  1. Mikroskobik, radyolojik ve ultrasonografik incelemelerde, insan eliyle oluşturulmuş, yapay yapı veya görünüm, artefakt.
  2. Fiziksel veya kimyasal olaylar sırasında meydana gelen ve doğal olmayan bir ürün.
  3. Patolojik değişikliklerden ayrı olarak kas titremeleri, izolektrik çizginin eğrilmesi, alternatif akım karışması, yanlış teknik veya uygulama kusurları gibi kalp dışı faktörlerle EKG üzerinde meydana gelen değişiklikler.

artifakt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları