artık değer nedir

Artık Değer Nedir?

Artık değer, bir ürünün üretimi için harcanan emeğin değeri ile o ürünün satış fiyatı arasındaki farktır. Bu fark, işçilerin emeğinin sömürülmesiyle elde edilir. Artık değer, kapitalist sistemin temelini oluşturan bir kavramdır.

Artık değerin varlığı, işçilerin emeğinin değerinin, işçilerin geçimini sağlamak için gerekli olan değerin üzerinde olması gerçeğinden kaynaklanır. İşçiler, geçimlerini sağlamak için çalışmak zorundadırlar. Ancak, işçilerin emeğinin değeri, işçilerin geçimini sağlamak için gerekli olan değerin üzerindedir. Bu fark, artık değerdir.

Artık değer, kapitalistler tarafından çeşitli yollarla elde edilir. Bunlardan en yaygın olanı, işçilerin ücretlerinin düşük tutulmasıdır. İşçiler, geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda oldukları için, düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kalırlar. Bu durum, işçilerin emeğinin değerinin, işçilerin geçimini sağlamak için gerekli olan değerin üzerinde olmasına neden olur.

Artık değerin elde edilmesinin bir diğer yolu da, işçilerin çalışma saatlerinin uzatılmasıdır. İşçiler, daha fazla saat çalıştıkça, daha fazla artık değer yaratırlar. Bu durum, işçilerin emeğinin değerinin, işçilerin geçimini sağlamak için gerekli olan değerin üzerinde olmasına neden olur.

Artık değer, kapitalist sistemin temelini oluşturan bir kavramdır. Artık değer, kapitalistlerin kâr elde etmelerini sağlar. Kapitalistler, artık değeri kullanarak yatırım yaparlar ve daha fazla kâr elde ederler. Bu durum, kapitalist sistemin sürekli olarak büyümesini sağlar.

Artık değer, işçilerin emeğinin sömürülmesiyle elde edilir. İşçiler, geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda oldukları için, düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kalırlar. Bu durum, işçilerin emeğinin değerinin, işçilerin geçimini sağlamak için gerekli olan değerin üzerinde olmasına neden olur.

Artık değer, kapitalist sistemin temelini oluşturan bir kavramdır. Artık değer, kapitalistlerin kâr elde etmelerini sağlar. Kapitalistler, artık değeri kullanarak yatırım yaparlar ve daha fazla kâr elde ederler. Bu durum, kapitalist sistemin sürekli olarak büyümesini sağlar.

Artık değer, işçilerin emeğinin sömürülmesiyle elde edilir. İşçiler, geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda oldukları için, düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kalırlar. Bu durum, işçilerin emeğinin değerinin, işçilerin geçimini sağlamak için gerekli olan değerin üzerinde olmasına neden olur.

Artık değer, kapitalist sistemin temelini oluşturan bir kavramdır. Artık değer, kapitalistlerin kâr elde etmelerini sağlar. Kapitalistler, artık değeri kullanarak yatırım yaparlar ve daha fazla kâr elde ederler. Bu durum, kapitalist sistemin sürekli olarak büyümesini sağlar.

Artık değer, işçilerin emeğinin sömürülmesiyle elde edilir. İşçiler, geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda oldukları için, düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kalırlar. Bu durum, işçilerin emeğinin değerinin, işçilerin geçimini sağlamak için gerekli olan değerin üzerinde olmasına neden olur.

Artık değer, kapitalist sistemin temelini oluşturan bir kavramdır. Artık değer, kapitalistlerin kâr elde etmelerini sağlar. Kapitalistler, artık değeri kullanarak yatırım yaparlar ve daha fazla kâr elde ederler. Bu durum, kapitalist sistemin sürekli olarak büyümesini sağlar.


Yayımlandı

kategorisi