artık gün sözlük anlamı nedir?

Sözlükte artık gün kelimesinin manası:

  1. Artık yıllarda şubat ayına eklenen yirmi dokuzuncu gün.

artık gün ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları