artık yıl ne demek

Artık Yıl Ne Demek?

“Artık yıl” terimi, bir takvim yılına eklenen fazladan bir günü ifade eder. Bu gün, 29 Şubat olarak bilinir ve her dört yılda bir gerçekleşir. Artık yıl, Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlamasının 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye sürmesinden kaynaklanır. Bu süre, 365 güne yuvarlandığında, her dört yılda bir yaklaşık bir günlük bir fark oluşur. Bu farkı telafi etmek için, her dört yılda bir 29 Şubat günü eklenir.

Artık yıl, ilk olarak MÖ 46 yılında Julius Sezar tarafından Julian takvimine eklendi. Julian takvimi, MÖ 45 yılında yürürlüğe girdi ve 1582 yılına kadar kullanıldı. 1582 yılında, Papa XIII. Gregory tarafından Gregoryen takvimi getirildi. Gregoryen takvimi, Julian takvimine göre daha doğruydu ve artık yıl kurallarını değiştirdi.

Gregoryen takvimine göre, artık yıl aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

  • Yıl 4’e tam bölünebiliyorsa, artık yıldır.
  • Yıl 100’e tam bölünebiliyorsa, artık yıl değildir.
  • Yıl 400’e tam bölünebiliyorsa, artık yıldır.

Örneğin, 2000 yılı artık yıldır çünkü 4’e tam bölünebilir. 1900 yılı artık yıl değildir çünkü 100’e tam bölünebilir. 2024 yılı artık yıldır çünkü 4’e tam bölünebilir.

Artık yıl, birçok kültürde özel bir gün olarak kabul edilir. Bazı kültürlerde, artık yılın uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bazı kültürlerde ise, artık yılın yeni başlangıçlar için iyi bir fırsat olduğuna inanılır.

Artık yıl, takvimin doğru bir şekilde çalışması için gereklidir. Artık yıl olmadan, takvim her dört yılda bir yaklaşık bir gün kaymaya başlar ve sonunda mevsimlerle uyumsuz hale gelir.

Artık Yılın Tarihçesi

Artık yılın tarihi, eski Mısır’a kadar uzanır. Mısırlılar, yılın 365 gün olduğunu ve her dört yılda bir fazladan bir gün eklemenin gerekli olduğunu biliyorlardı. Mısırlılar, artık yılı “epagomenal gün” olarak adlandırıyorlardı.

Artık yıl, ilk olarak MÖ 46 yılında Julius Sezar tarafından Julian takvimine eklendi. Julian takvimi, MÖ 45 yılında yürürlüğe girdi ve 1582 yılına kadar kullanıldı. Julian takvimine göre, her dört yılda bir 29 Şubat günü ekleniyordu.

1582 yılında, Papa XIII. Gregory tarafından Gregoryen takvimi getirildi. Gregoryen takvimi, Julian takvimine göre daha doğruydu ve artık yıl kurallarını değiştirdi. Gregoryen takvimine göre, artık yıl aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

  • Yıl 4’e tam bölünebiliyorsa, artık yıldır.
  • Yıl 100’e tam bölünebiliyorsa, artık yıl değildir.
  • Yıl 400’e tam bölünebiliyorsa, artık yıldır.

Gregoryen takvimi, Julian takviminden daha doğruydu ve hızla birçok ülke tarafından kabul edildi. Günümüzde, Gregoryen takvimi dünyanın en yaygın takvimidir.

Artık Yılın Önemi

Artık yıl, takvimin doğru bir şekilde çalışması için gereklidir. Artık yıl olmadan, takvim her dört yılda bir yaklaşık bir gün kaymaya başlar ve sonunda mevsimlerle uyumsuz hale gelir.

Artık yıl, aynı zamanda birçok kültürde özel bir gün olarak kabul edilir. Bazı kültürlerde, artık yılın uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bazı kültürlerde ise, artık yılın yeni başlangıçlar için iyi bir fırsat olduğuna inanılır.

Sonuç

Artık yıl, takvimin doğru bir şekilde çalışması için gerekli olan bir gündür. Artık yıl, aynı zamanda birçok kültürde özel bir gün olarak kabul edilir.


Yayımlandı

kategorisi