artikulasyo femorotibyalis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte artikulasyo femorotibyalis kelimesinin manası:

  1. Uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında oluşan eklem.
  2. Uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında oluşan eklem.

artikulasyo femorotibyalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları