as shown when printed sözlük anlamı nedir?

Sözlükte as shown when printed kelimesinin manası:

  1. Yazıcıdan Alındığı Gibi

as shown when printed ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları