as ugly as sözlük anlamı nedir?

Sözlükte as ugly as kelimesinin manası:

  1. Gibi çirkin

as ugly as ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları