asal sayılar problemi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte asal sayılar problemi kelimesinin manası:

  1. Asal sayıların sonsuz sayıda olup olmaması problemi. Asal sayıların dağılımına bakıldığında görülür ki ilk on doğal sayı içinde 4 tane asal sayı vardır (%40), ilk 100 doğal sayıdan 25 tanesi asaldır (% 25), ilk 1000 doğal sayıdan 168 tanesi asaldır (% 17), ilk 1000000 doğal sayıdan 78498 tanesi asaldır (% 8). Bu oranlar asal sayıların sıklığının küçüldüğünü göstermektedir. Buna karşın, asal sayılar sonsuz sayıdadır.

asal sayılar problemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları