asalak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte asalak kelimesinin manası:

  1. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
  2. Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, tufeyli.
  3. (Yun. para: yanında; sitos: besin) Başka bir organizmanın içinde ve üzerinde, kendisine besin ve barınak temini için kendi yararına fakat o organizmaya zarar vererek yaşayan canlı. Parazit.
  4. Bir canlının içinde veya üzerinde, sürekli ya da geçici olarak besin ve yer sağlama amacıyle yaşayan başka canlı; ekti, yelmeşik, parazit.
  5. Parazit.
  6. Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak besin ve yer sağlamak amacıyla yaşayan diğer canlı organizma, parazit.

asalak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları