asalakbilim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte asalakbilim kelimesinin manası:

  1. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini, yaptığı hastalıklarla, bu hastalıklara karşı uygulanacak sağaltımı konu alan bilim dalı, parazitoloji.
  2. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu seçen bilim dalı.
  3. Asalakları inceleyen bilim dalı, parazitoloji.

asalakbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları