aşamalı durum ne demek

Aşamalı Durum: Anlamı ve Çevirisi

Giriş

“Aşamalı durum” terimi, İngilizce’de “progressive aspect” olarak bilinir ve bir eylemin veya durumun devam ettiğini veya ilerlediğini ifade eder. Türkçe’de ise “aşamalı durum” veya “devamlı zaman” olarak çevrilir. Bu makale, aşamalı durumun anlamını, kullanımını ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirisini ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

Aşamalı Durumun Anlamı

Aşamalı durum, bir eylemin veya durumun şu anda devam ettiğini veya belirli bir süredir devam ettiğini gösterir. Bu, eylemin henüz tamamlanmadığını veya ilerleme halinde olduğunu vurgular. Örneğin:

 • İngilizce: I am eating dinner. (Şu anda yemek yiyorum.)
 • Türkçe: Yemek yiyorum.

Aşamalı Durumun Kullanımı

Aşamalı durum, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Devam eden eylemler: Şu anda gerçekleşen eylemleri ifade eder.
 • Gelişen durumlar: Zaman içinde değişen veya ilerleyen durumları ifade eder.
 • Geçici eylemler: Belirli bir süre için devam eden eylemleri ifade eder.
 • Alışkanlıklar: Düzenli olarak yapılan eylemleri ifade eder.

Aşamalı Durumun Oluşumu

İngilizce’de aşamalı durum, “to be” fiilinin çekimli hali ve ana fiilin “-ing” ekiyle kullanılmasıyla oluşturulur. Örneğin:

 • I am eating. (Yiyorum.)
 • You are studying. (Çalışıyorsun.)
 • They are playing. (Oynuyorlar.)

Türkçe’de ise aşamalı durum, “-iyor” veya “-mekte” eklerinin fiil köklerine eklenmesiyle oluşturulur. Örneğin:

 • Yemek yiyorum.
 • Çalışıyorum.
 • Oynuyorlar.

Aşamalı Durumun Çevirisi

Aşamalı durumun İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi genellikle “-iyor” veya “-mekte” eklerinin kullanılmasıyla yapılır. Ancak, bazı durumlarda farklı çeviriler de kullanılabilir. Örneğin:

 • “To be going to” ifadesi: Gelecekteki bir eylemi ifade eder ve Türkçe’ye “yapacak olmak” olarak çevrilir.
 • “Have been” ifadesi: Geçmişte başlayan ve halen devam eden bir eylemi ifade eder ve Türkçe’ye “yapıyor olmak” olarak çevrilir.

Örnek Çeviriler

 • I am studying for my exam. (Sınavıma çalışıyorum.) -> Sınavıma çalışıyorum.
 • The children are playing in the park. (Çocuklar parkta oynuyorlar.) -> Çocuklar parkta oynuyorlar.
 • We have been waiting for the bus for an hour. (Bir saattir otobüsü bekliyoruz.) -> Bir saattir otobüsü bekliyoruz.
 • I am going to visit my parents next week. (Gelecek hafta ailemi ziyaret edeceğim.) -> Gelecek hafta ailemi ziyaret edeceğim.

Sonuç

Aşamalı durum, devam eden veya ilerleyen eylemleri veya durumları ifade eden önemli bir dilbilgisi yapısıdır. İngilizce’de “to be” fiili ve “-ing” ekiyle oluşturulurken, Türkçe’de “-iyor” veya “-mekte” ekleri kullanılır. Aşamalı durumun doğru kullanımı ve çevirisi, etkili iletişim için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi