ascaris lumbricoides sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ascaris lumbricoides kelimesinin manası:

  1. Bk. bağırsak solucanı
  2. Erişkinleri insanların ince bağırsaklarında bulunan, larvaları karaciğer ve akciğer göçü geçiren, dünyada özellikle sağlık koşulları iyi olmayan ülkelerde yaygın olan, insanlara enfektif ikinci dönem larvaları taşıyan yumurtaların ağız yoluyla alınması suretiyle bulaşan ve insan bağırsaklarında yaşayan en büyük nematod türü, Ascaris ovis.

ascaris lumbricoides ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları