Ascheim Zondek testi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Ascheim Zondek testi kelimesinin manası:

  1. Tek tırnaklıların gebelik tanısında, immünolojik testler ve ultrasonografinin kullanılmasından önce kullanılan biyolojik yolla gebelik tanı yöntemi. Bu yöntemde gebelik tanısı yapılacak kısrağın kan serumu fare yavrularına enjekte edilerek koryonik gonadotropinlerin varlığı araştırılır.

Ascheim Zondek testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları