Asetil Asetik Asit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Asetil Asetik Asit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Asetil Asetik Asit" ne demek?

 1. Bk. asetoasetik asit (II)

Asetil Asetik Asit nedir? İlişkili sözcükler

 • Asetoasetat: Asetoasetik asidin tuz, ester veya anyon formu, oksobütirat, diasetik asit, ketobütirik asit. devamı...
 • Acetoacetic Acid: Asetoasetik asit devamı...
 • Aceto Acetic Acid: Asetoasetik asit devamı...
 • Diacetic Acid: Asetoasetik asit devamı...
 • Ketozis: Özellikle geviş getirenlerde karbonhidrat metabolizmasının bozulması sonucu, kanda, dokularda ve idrarda beta-hidroksibutirik asit, asetoasetik asit ve asetontan ibaret keton keton cisimleri konsantrasyonunun artması ve kanda glikoz düzeyinin düşmesiyle belirgin bir metabolizma hastalığı. devamı...
 • Kaproik Asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. devamı...
 • Kaprik Asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir devamı...
 • Ksantik Asit: R’Nin bir alkil olduğu ROC(S)SH tipindeki bir yer değiştirme ürünü olan ditiyokarbonik asit. Aksi bir tanımlama belirtilmedikçe ksantik asit, etilksantik asit olarak da adlandırılan etil türevi anlaşılır. Etil ksantik asit, formülü C2H5OC(S)SH, e.n. 53 devamı...
 • Inorganik Asit: Hcl, hidroklorik asit, H2SO4, sülfürik asit ve H2CO3, karbonik asit gibi ametal ve hidrojenden meydana gelen bileşik. devamı...
 • Organik Asit: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler. devamı...

Asetil Asetik Asit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.