Asetil Grubu Oac ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Asetil Grubu Oac" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Asetil Grubu Oac" ne demek?

 1. Asetik asitten -OH çıkarılması ile teşekkül eden kimyasal grup, -COOH3.

Asetil Grubu Oac nedir? İlişkili sözcükler

 • Asetil Grubu: Asetik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, -COCH3, asetil kökü. Asetik asitten OH çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup. devamı...
 • Asetil Grubu: Asetik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, -COCH3, asetil kökü. Asetik asitten OH çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup. devamı...
 • Asil Grubu: Karboksilik asitten -OH çıkarılması ile teşekkül eden kimyasal grup. Açil grubu. Açil grubu. devamı...
 • Karboksil Grubu: -Cooh ile gösterilen kimyasal bir grup. Organik asitlerin yapısında bulunan kimyasal bir grup. devamı...
 • Açil Grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. devamı...
 • Karbonil Grubu: Oksijene çift bağla bağlı bir karbonu olan grup. Aldehitler; RCHO, ketonlar; RCOR (veya RCOR’) bu grubun üyeleridir. -C=O ile gösterilen kimyasal bir grup. devamı...
 • Amit Grubu: Karboksil grubunun hidroksil grubu ile bir amino grubunun yer değiştirmesiyle bir asitten türemiş radikal grup, -CONH2. devamı...
 • Sirke Asidi: Bk. etanoik asit (II) Basit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. devamı...
 • Hidroksil Grubu: Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. -Oh ile gösterilen kimyasal bir grup. devamı...
 • Edta: Bk. etilendiamin tetra asetik asit Birçok katyon ile sağlam kompleksler veren, analitik ve tıbbi amaçlarla kullanılan, (HOOC-CH2)2N-CH2CH2N(CH2COOH)2 formülüne sahip etilendiamintetraasetik asit veya bu asidin sodyum tuzları için kullanılan kısa ad. devamı...

Asetil Grubu Oac ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.