asgari ücret sözlük anlamı nedir?

Sözlükte asgari ücret kelimesinin manası:

  1. İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret
    Örnek: Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur. Anayasa
  2. Bk. geçinme ücreti

asgari ücret ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları