ashlar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ashlar kelimesinin manası:

  1. İnşaatlarda kullanılan kesme veya yontma kare taş
  2. Böyle taşlarla yapılmış veya kaplanmış yapı.
  3. Yontma taş, kesme yapı taşı, yontma taşlardan yapılmış yapı

ashlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları