Aşı Sonrası Hepatitis ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Aşı Sonrası Hepatitis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aşı Sonrası Hepatitis" ne demek?

 1. Atlarda en sıklıkla at ensefalomiyelitisine, seyrek olarak da diğer aşı uygulamalarını takiben oluşan klinik olarak sarılık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve sinirsel bozukluklarla, patolojik olarak da karaciğer nekrozları ve yangısıyla belirgin bozukluk, postvaksinel hepatitis.

Aşı Sonrası Hepatitis nedir? İlişkili sözcükler

 • Chediak Higashi Sendromu: Patolojik olarak granüllü hücrelerde iri granüllerin varlığıyla, dolaşımdaki granülosit ve lenfositlerde dev lizozomların bulunmasıyla, akyuvarların yangı bölgesine göçü ve hücre içi sindirim yetersizliğiyle, klinik olarak da vücut örtüsünde kısmi renk açılması, enfeksiyonlara karşı aşırı duyarlılık ve kanama eğilimindeki artışla belirgin basit çekinik özellikte kalıtsal hastalık. Hereford sığırı, İran kedisi, katil balinalar, kaplan, vizon ve insanlarda devamı...
 • Pyemic Hepatitis: Piyemik hepatitis devamı...
 • Postvaccinal Hepatitis: Aşı sonrası hepatitis devamı...
 • Infectious Necrotic Hepatitis: Enfeksiyöz nekrotik hepatitis devamı...
 • Hepatitis Contagiosa Canis: Hepatitis kontagioza kanis devamı...
 • Miyelinolitik Ensefalopati: Limousin ve Simmental ırkı buzağılarda, klinik olarak körlük, kas hareketlerinde ölçüsüzlük, opistotonus, kas koordinasyon bozukluluğu, kilo kaybıyla, patolojik olarak ise beyinde, beyaz maddenin süngerimsi dejenerasyonu sonu erime odakları ve boşluk oluşumuyla belirgin kalıtsal hastalık. devamı...
 • Aşı Sonrası: Aşıdan veya aşılamayı takiben oluşan yan etki veya hastalık durum, postvaksinel. devamı...
 • Plazma Hücreli Pododermatitis: Bütün ırk, cinsiyet ve yaştaki kedilerde, klinik olarak taban yastığı ve pençenin ağrısız şişkinliği, ülserleşmesi ve taşkın granülasyon dokusu oluşumuyla, patolojik olarak yaygın plazmasitik ve perivasküler deri yangısıyla ve de çok sayıda Russell cisimciğinin görülmesiyle belirginleşen immün aracılı hastalık. devamı...
 • Aleutian Vizonlarının Hastalığı: Vizonların kronik seyirli, hipergamaglobulinemi, sürekli viremi, immün aracılı damar yangısı ve glomeruluslarda patolojik değişimlerle, klinik olarak; anemi, düşkünlük, üreme yetersizliği ve böbrek yetmezliğiyle belirgin, kökenini Batı Alaska’da Aleutian adalarından alan, mavi renkli vizonlarda çok daha sıklıkla görülen Parvoviridae ailesinden bir virüs tarafından oluşturulan hastalık, vizonların Aleutian hastalığı, plazmasitozis. devamı...
 • Doğum Sonrası Septik Metritis: Doğum sonrası septisemiyle seyreden, pis kokulu, kırmızımtırak vajinal akıntıyla belirgin şiddetli döl yatağı yangısı, puerperal septik metritis. devamı...

Aşı Sonrası Hepatitis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.