Asidik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Asidik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Asidik" ne demek?

 1. Asit özelliklerine sahip kimyasal madde.

 2. Bir asidi içerme veya asitli olma durumu.

 3. Asit benzeri ekşi tat.

Asidik nedir? İlişkili sözcükler

 • Asidik Boyalar: Asit özelliklerine sahip, protoplâzmanın bazik komponentleri ile reaksiyon veren boyalar. Asit özelliklerine sahip protoplazmanın bazik bileşenleriyle reaksiyon veren boyalar. devamı...
 • Amfoterik: Ortamın pH derecesine göre bir bileşiğin hem bazik hem asidik olmak üzere iki taraflı iyonize olma durumu. Hem asit hem de baz özelliği gösteren, asit veya bazlarla birleşebilen. devamı...
 • Asidoz: Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu. Şeker hastalığı ya da herhangi bir sebeple kan pH’sının düşmesi. devamı...
 • Katalizör: Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde. Bk. tezgen devamı...
 • Kaprik Asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir devamı...
 • Ruttiness: Bir sürü kırışŸıklığŸa sahip olma özelliğŸi, bir sürü saban izine sahip olma durumu, bir sürü yiv veya olukla işŸaretlenmişŸ olma vasfı devamı...
 • Tampon: Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç. Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey. devamı...
 • Kaproik Asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. devamı...
 • Izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz devamı...
 • Ursodiol: Kolesterol taşlarının eritilmesi için doğal bir safra asidi olan ve ilk kez ayıların safrasından izole edilen asit madde, ursodezoksikolik asit. devamı...

Asidik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.