Asidik Boyalar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Asidik Boyalar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Asidik Boyalar" ne demek?

 1. Asit özelliklerine sahip, protoplâzmanın bazik komponentleri ile reaksiyon veren boyalar.
 2. Asit özelliklerine sahip protoplazmanın bazik bileşenleriyle reaksiyon veren boyalar.

Asidik Boyalar nedir? İlişkili sözcükler

 • Asidik: Asit özelliklerine sahip kimyasal madde. Bir asidi içerme veya asitli olma durumu. devamı...
 • Amfoterik: Ortamın pH derecesine göre bir bileşiğin hem bazik hem asidik olmak üzere iki taraflı iyonize olma durumu. Hem asit hem de baz özelliği gösteren, asit veya bazlarla birleşebilen. devamı...
 • Boyayıcı Boyalar: (Resim) Bünyelerindeki renkli özdeği kusan ve başka özdeklere geçiren özdekler. Örneğin kumaş boyaları, saçboyaları gibi. a. bk. boya, renkli özdekler. devamı...
 • Amfofilik: Hem asit hem de bazik boyaları alabilen, amfofil, amfofilöz. devamı...
 • Kimyevi Madeni Boyalar: toz boyalar gibi hemen doğrudan doğruya temizlenip öğütülmek suretiyle kullanılmazlar. bunların birkaç nev’i bir arada hususi kazanlarda kaynatılarak ve kimyevi muamelelere tabi tutulmak suretiyle boya maddeleri elde edilir. devamı...
 • Toz Boyalar: resim yapmak için kullanılan boyalar organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. organik boyalara “pigment’ denir. pigmentler bünyesinde renkli maddeler bulunan nebatlar ve hayvan kabuklarından elde edilir. bazı hayvanların çıkardığı salgılardan boya elde edilmektedir. devamı...
 • Akridin Boyaları: Kömür katranından elde edilen, irin, kan, serum ve doku artıkları gibi ortamlarda da etkinliğini kaybetmeyen ve bakterilerin DNA çift zincirindeki baz çiftleri arasına yerleşerek antibakteriyel etkinlik gösteren diaminoakridin (rivanol), akriflavin, aminakrin hidroklorür ve proflavin hemisülfat gibi boya maddeleri. Akridin boyalarının bu etkinlikleri hipokloritlerce engellendiğinden birlikte veya arka arkaya kullanılmamalıdır. devamı...
 • Monomoleküler Tepkime: Reaksiyon denkleminde bir bileşenin derişiminin yer aldığı reaksiyon. Bir tek molekülle ilgili reaksiyon, molekül içindeki yer değiştirmeler gibi. devamı...
 • Asidofil: Asit seven, asit boyalara karşı bir çekimi olan, asit ortamlarda yetişebilen. Eozinofil. Asit boyalarla kolaylıkla boyanabilen hücre, doku, mikroorganizma veya histolojik yapı. devamı...
 • Metaloit: Metalsi. Metallerin fiziksel özelliklerine, ametallerin kimyasal özelliklerine sahip olan, As gibi elementler. devamı...

Asidik Boyalar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.