aşırı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte aşırı kelimesinin manası:

  1. Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
    Örnek: Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir. O. Rifat
  2. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit.
  3. Gereğinden fazla, çok.
  4. Ötede, ötesinde.
  5. Gereğinden fazla olarak, çokça.

aşırı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları