Aşırı Duyarlılık Pnömonitisi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Aşırı Duyarlılık Pnömonitisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aşırı Duyarlılık Pnömonitisi" ne demek?

 1. Çiftçi akciğeri.

Aşırı Duyarlılık Pnömonitisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Akciğer Kompliyansı: Akciğerde, basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesi. Akciğerde bulunan elastik lifler ve alveol içindeki sürfektan madde akciğer kompliyansını belirleyen faktörlerdir. Akciğer kanserlerinde akciğer kompliyansı önemli ölçüde azalır. devamı...
 • Pulmoner: Akciğer veya akciğerlerle ilgili. Akciğer devamı...
 • Kangrenli Akciğer Yangısı: Akciğerin, sarımtırak-siyah veya yeşilimsi siyah renkte görünümüyle belirgin kangrenin biçimlendiği akciğer yangısı. Akciğer parenkiminde şiddetli nekrozla seyreden akciğer yangılarında ve sığırlarda yabancı cisimlerin börkenekten akciğere batması sonucu biçimlenir. devamı...
 • Pulmonary: Akciğere ait, akciğeri etkileyen Akciğeri olan. devamı...
 • Eozinofilik Pnömoni: Köpeklerde nedeni bilinmeyen, akciğerde eozinofil infiltrasyonu, kanda eozinofili, egzersiz ve solunum güçlüğüyle belirgin hastalık, akciğerin infiltrasyonlu eozinofili sendromu. Köpeklerde kalp kurdu hastalığında akciğerde tutulan mikrofilariyaların nötrofiller ve eozinofiller tarafından kuşatılması devamı...
 • çift Akciğerliler: (Yun. dis: iki; pneuma: hava) Balıklar (Pisces) sınıfının, akciğerli balıklar (Dipnoi) takımından, akciğerleri çift hâlde, solungaçları körelmiş, yüzgeçleri dar olan türlere sahip bir alt takım. Akciğerli balıklardan, akciğerleri çift h devamı...
 • Küçük Kan Dolaşımı: Çeşitli organlardan gelen toplardamarların kanı sağ kulakçık ve sağ karıncığa taşıması, oradan da atardamarlarla kanın akciğerlere ulaştırılması ve oradan sol kulakçığa taşınması düzeni. Akciğerlerden oksijenin kana alınması, karbondioksitin dışarı atılması devamı...
 • Pulmonalis: Akciğere ait, akciğerle ilgili olan Akciğere ait, akciğerle ilgili olanDgr.: anat. pulmonalis devamı...
 • Silikozis: Silikat asitlerini içeren tozların solunum yoluyla alınmasıyla, akciğerlerde hücreden fakir granülomların, akciğer fibrozisi ve kronik amfizemle belirgin akciğer hastalığı. Özellikle çöl atmosferinde yaşayan insan ve hayvanlarda sık rastlanır. devamı...
 • Plöra: Göğüs boşluğunun iç yüzünü ve akciğerleri saran zar, akciğer zarı. Göğüs boşluğunu astarlayan ve akciğeri saran seroza zarı. Göğüs zarı. devamı...

Aşırı Duyarlılık Pnömonitisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.