aşırmacılık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte aşırmacılık kelimesinin manası:

  1. Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz alma.
  2. Bir yazarın başka bir yazarın eserinden konu veya biçim alması.
  3. Bir yazarın başka bir yazarın yapıtından, hiçbir özgün yaratıda bulunmadan, konu ya da biçim aşırması.
  4. Yapıt hakları yararına uyan bir yapıtın, ya yazarından izin alınmadan ya da yazarına gerekli ödeme yapılmadan bir başka ülkede yeniden basılması.

aşırmacılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları