aslı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte aslı kelimesinin manası:

  1. Kök, köken.
  2. Aslı ile Kerem sevda hikayesindeki kız.
  3. 1. asıl, tek, dip, kütük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. soy, sop, nesep. 3. bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. hakiki, esaslı, halis, safi. 5. esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten.
  4. Asla aid ve müteallik. (Osmanlıca'da yazılışı: aslî)

aslı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları