aspiration sözlük anlamı nedir?

Sözlükte aspiration kelimesinin manası:

  1. Arzu, istek, iştiyak
  2. Yüksek bir gaye edinme
  3. Teneffüs etme, nefes alıp verme
  4. H harfini telâffuz.
  5. İstek, özlem, arzu, can atma, soluklu okuma, soluma, nefes alma, emme

aspiration ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları