assemble sözlük anlamı nedir?

Sözlükte assemble kelimesinin manası:

  1. Toplamak, birleştirmek, bir araya getirmek, kısımlan birbirine uydurmak
  2. Parçaları yerli yerine takmak
  3. Toplanmak , birleşmek, bir araya gelmek, toplantı yapmak, içtima etmek.
  4. Birleştirmek, toplamak, monte etmek, parçaları birleştirmek, çevirmek (bilgisayar), toplanmak, toplantı yapmak

assemble ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları