assert sözlük anlamı nedir?

Sözlükte assert kelimesinin manası:

  1. İspat ve iddia ile beyan etmek
  2. Üzerinde durmak, teyit etmek
  3. Demek, öne sürmek, söylemek, iddia etmek assert one's rights hakkını öne sürmek
  4. Söylemek, iddia etmek, ileri sürmek, öne sürmek, savunmak (hak)

assert ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları