assert himself sözlük anlamı nedir?

Sözlükte assert himself kelimesinin manası:

  1. Kendini göster

assert himself ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları