Associative Experiments ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Associative Experiments" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Associative Experiments" ne demek?

 1. Çağrışım deneyleri

Associative Experiments nedir? İlişkili sözcükler

 • Petri Dish: Petri tabağŸı, laboratuvar deneyleri ve sınavlarda kullanılan sığŸ cam tabak devamı...
 • Deney Odası: Bilim adamlarının deneyler ve araştırmalar yapmaları için gereği gibi donatılmış yer. Okullarda fen bilgisi, kimya, fizik gibi derslerle ilgili olarak öğrencilerin deney yapmalarına ve yapılan deneyleri görmelerine olanak sağlayan özel devamı...
 • Ders Planı: Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan. devamı...
 • Kuleşov Deneyi: Sovyet yönetmeni ve kuramcısı Lev Kuleşov’un, kurgunun temel işlemlerini ve kurgu kuramının dayandığı ilkeleri ortaya koyan deneyleri. (Bunlar, özellikle, çekimler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan, çekimlerin şu ya da bu yolda sıralanışına göre çekimlerin ortaya çıkardığı bütünün başka başka anlamlar kazanabileceğini gösteren deneyler ile başka başka yerlerde ve zamanlarda çevrilmiş çekimlerle filmsel uzay ve zamanın yaratılabileceğini devamı...
 • Experiment With: Deney yap devamı...
 • Experience: Görmek, başından geçmek, çekmek, maruz kalmak, tecrübe etmek, denemek, tatmak, hissetmek Denemek, başından geçmek, tecrübe etmek, başına gelmek, maruz kalmak, yaşamak, karşılaşmak, uğramak, görmek, tatmak devamı...
 • Experiment: Denemek, deney yapmak, deneye tabi tutmak Deney, tecrübe, deneme devamı...
 • Learnt From Experience: Deneyimle öğŸrendi, kişŸisel deneyimle bilgi edindi veya anladı devamı...
 • Idiosyncratic Experience: Kişiye özgü deneyim devamı...
 • Shocking Experience: ŞŸok edici deneyim, zor tecrübe, korkunç deneyim devamı...

Associative Experiments ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.