astonishing

Astonishing: Şaşırtıcı, Hayret Verici, İnanılmaz

“Astonishing” kelimesi, “şaşırtıcı”, “hayret verici” veya “inanılmaz” anlamlarına gelen bir sıfattır. Genellikle, beklenmedik veya sıra dışı bir şeyden bahsederken kullanılır. Örneğin:

  • “The magician performed an astonishing trick that left the audience speechless.” (Sihirbaz, izleyicileri ağızları açık bırakan şaşırtıcı bir numara yaptı.)
  • “The scientist made an astonishing discovery that could change the world.” (Bilim insanı, dünyayı değiştirebilecek şaşırtıcı bir keşifte bulundu.)
  • “The athlete achieved an astonishing feat by breaking the world record.” (Sporcu, dünya rekorunu kırarak şaşırtıcı bir başarıya imza attı.)

“Astonishing” kelimesi, olumlu veya olumsuz bir anlamda kullanılabilir. Olumlu bir anlamda kullanıldığında, genellikle hayranlık veya takdir duygusunu ifade eder. Örneğin:

  • “The artist’s work is astonishingly beautiful.” (Sanatçının eseri şaşırtıcı derecede güzel.)
  • “The musician’s performance was astonishingly talented.” (Müzisyenin performansı şaşırtıcı derecede yetenekliydi.)
  • “The speaker’s speech was astonishingly inspiring.” (Konuşmacının konuşması şaşırtıcı derecede ilham vericiydi.)

Olumsuz bir anlamda kullanıldığında, “astonishing” kelimesi genellikle şok veya dehşet duygusunu ifade eder. Örneğin:

  • “The news of the accident was astonishingly tragic.” (Kaza haberi şaşırtıcı derecede trajikti.)
  • “The politician’s behavior was astonishingly corrupt.” (Politikacının davranışı şaşırtıcı derecede yozundu.)
  • “The company’s financial losses were astonishingly large.” (Şirketin mali kayıpları şaşırtıcı derecede büyüktü.)

“Astonishing” kelimesi, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir sıfattır. Genellikle, beklenmedik veya sıra dışı bir şeyden bahsederken kullanılır. Olumlu veya olumsuz bir anlamda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi