Atasoyculuk ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Atasoyculuk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Atasoyculuk" ne demek?

 1. Bir boyun, bir insan topluluğunun, iki ya da tek bir kişinin aynı atadan geldiğine inandığı bir hayvana, bitkiye, nesneye ya da seyrek olarak bir doğa olayına gizemsel, büyüsel ve akrabasal duygularla bağlanışı; bu bağlanıştan doğan görevler, yasaklar ve kut töreler, bk. cancılık. krş. doğalcılık, kutgüç.

Atasoyculuk nedir? İlişkili sözcükler

 • Totemcilik: Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk. Bir klanın, bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin aynı atadan geldiğine inandığı bir hayvana, bir bitkiye, devamı...
 • Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla devamı...
 • Bireysel Totemcilik: Bir kişiyle bir hayvan ya da bitki arasındaki gizemsel, büyüsel bağ; karşılıklı gözetme ve dostluk tasarımına dayanan yazgı birliği inancı; bu tasarım ve inanç çevresinde toplanan görevler, kaçınmalar, işlemler, a. bk. öteki ben. devamı...
 • öncancılık: Cancılıktan önce, tektanrısal inançlara dayanan bir çağın varolduğuna ilişkin görüş. bk. can, cancılık. devamı...
 • Cancılık öncesi: Kimi bilginlere göre, dinin gelişiminde, cancılık tasarımından önce gelen evre. a. bk. cancılık. devamı...
 • Ambivalently: Kararsız bir şŸekilde, söz konusu bir şŸeye ilişŸkin olarak hem olumlu hem olumsuz duygularla olan devamı...
 • Atasoy: İlkel toplumlarda, boyları oluşturan bireylerin kendisinden türediklerine inandıkları insan, hayvan, bitki, nesne ya da doğa olayı kimliğinde olan ortak ata. (Kimi ilkellerde, boylarda saptanan bu tür atanın dışında kişisel, ailesel, cinsel ya da yerel ata akrabalar da görülmüştür.) bk.atasoyculuk. krş. tapıncak, büyü, cancılık. devamı...
 • Kutyasak: Kutgüç ile yüklü oldukları düşünülen insan, hayvan, nesne ve doğal öğelerin yasaklarla çevrilmesi, bunlardan kaçınma. devamı...
 • Fizyolojik Yaş: İnsanlarda kas, iskelet ve salgı bezlerinin gelişme düzeyine göre hesaplanan yaş. Özellikle cinsel olgunlukla ilişkili olarak bir kimsenin fizyolojik görevler bakımından içinde bulunduğu yaş. devamı...
 • Fizyolojik Yaş: İnsanlarda kas, iskelet ve salgı bezlerinin gelişme düzeyine göre hesaplanan yaş. Özellikle cinsel olgunlukla ilişkili olarak bir kimsenin fizyolojik görevler bakımından içinde bulunduğu yaş. devamı...

Atasoyculuk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.