ateistlik nedir

Ateistlik Nedir?

Ateistlik, tanrı veya tanrıların varlığını reddeden inançtır. Ateistler, tanrı veya tanrıların varlığına dair hiçbir kanıt olmadığını ve bu nedenle tanrı veya tanrıların var olduğuna inanmanın mantıklı olmadığını savunurlar. Ateistlik, teizm ve deizm gibi diğer inanç sistemlerinin aksine, tanrı veya tanrıların varlığını reddeden tek inanç sistemidir.

Ateistliğin Tarihi

Ateistliğin tarihi, antik Yunanistan’a kadar uzanmaktadır. İlk ateistlerden biri olan Diagoras, MÖ 5. yüzyılda yaşamış bir Yunan filozoftur. Diagoras, tanrıların varlığını reddettiği için Atina’dan sürgün edilmiştir. Ateistlik, daha sonraki yüzyıllarda da birçok filozof ve bilim insanı tarafından savunulmuştur. Örneğin, Rönesans döneminde yaşamış İtalyan filozof Giordano Bruno, tanrıların varlığını reddettiği için Engizisyon tarafından yakılarak öldürülmüştür. 18. yüzyılda yaşamış Fransız filozof Denis Diderot, ateist görüşlerini “Ansiklopedi” adlı eserinde yayınlamıştır.

Ateistliğin Türleri

Ateistlik, iki ana türe ayrılır:

  • Pozitif ateistlik: Pozitif ateistler, tanrı veya tanrıların var olmadığına inanırlar.
  • Negatif ateistlik: Negatif ateistler, tanrı veya tanrıların varlığı veya yokluğu hakkında bir inanç sahibi değildirler.

Pozitif ateistler, tanrı veya tanrıların var olmadığına dair kanıtlar olduğunu savunurlar. Bu kanıtlar arasında, evrenin doğal yasalarının varlığı, kötülük problemi ve dinlerin çeşitliliği yer alır. Negatif ateistler ise, tanrı veya tanrıların varlığı veya yokluğu hakkında bir inanç sahibi olmadıklarını savunurlar. Negatif ateistler, tanrı veya tanrıların varlığı veya yokluğu hakkında yeterli bilgi olmadığını ve bu nedenle bu konuda bir inanç sahibi olmanın mantıklı olmadığını düşünürler.

Ateistliğin Eleştirileri

Ateistlik, birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

  • Ateistlik, ahlaki değerleri yok eder. Ateistler, tanrı veya tanrıların varlığını reddettikleri için, ahlaki değerlerin de tanrı veya tanrıların varlığına dayandığını düşünürler. Bu nedenle, ateistlerin ahlaki değerleri olmadığı ve her şeyi yapabilecekleri düşünülür.
  • Ateistlik, umutsuzluğa yol açar. Ateistler, tanrı veya tanrıların varlığını reddettikleri için, ölümden sonra bir hayatın olmadığına inanırlar. Bu nedenle, ateistlerin umutsuzluğa kapıldıkları ve hayatın anlamını kaybettikleri düşünülür.
  • Ateistlik, toplumun temellerini zayıflatır. Ateistler, tanrı veya tanrıların varlığını reddettikleri için, dinin toplumun temellerinden biri olduğunu düşünmezler. Bu nedenle, ateistlerin dinin önemini küçümsedikleri ve toplumun temellerini zayıflattıkları düşünülür.

Ateistliğin Savunması

Ateistler, bu eleştirilere karşı birçok savunma yapmışlardır. Bu savunmalardan bazıları şunlardır:

  • Ateistlik, ahlaki değerleri yok etmez. Ateistler, ahlaki değerlerin tanrı veya tanrıların varlığına dayandığını düşünmezler. Aksine, ahlaki değerlerin insan doğasına dayandığını düşünürler. İnsanlar, sosyal varlıklar olarak, birbirleriyle işbirliği yapma ve birbirlerine yardım etme ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaç, ahlaki değerlerin temelini oluşturur.
  • Ateistlik, umutsuzluğa yol açmaz. Ateistler, ölümden sonra bir hayatın olmadığına inanırlar, ancak bu onların umutsuzluğa kapıldıkları anlamına gelmez. Ateistler, bu dünyada yaşarken mutlu ve anlamlı bir hayat yaşamaya çalışırlar.
  • Ateistlik, toplumun temellerini zayıflatmaz. Ateistler, dinin toplumun temellerinden biri olduğunu düşünmezler, ancak bu onların toplumun diğer temellerini küçümsedikleri anlamına gelmez. Ateistler, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi değerlerin toplumun temellerini oluşturduğunu düşünürler.

Sonuç

Ateistlik, tanrı veya tanrıların varlığını reddeden inançtır. Ateistlik, teizm ve deizm gibi diğer inanç sistemlerinin aksine, tanrı veya tanrıların varlığını reddeden tek inanç sistemidir. Ateistlik, birçok eleştiriye maruz kalmış olsa da, ateistler bu eleştirilere karşı birçok savunma yapmışlardır. Ateistlik, günümüzde birçok ülkede kabul gören bir inanç sistemidir.


Yayımlandı

kategorisi