Atlarda Kalıtsal Gece Körlüğü ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Atlarda Kalıtsal Gece Körlüğü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Atlarda Kalıtsal Gece Körlüğü" ne demek?

 1. Appaloosa ırkı atlarda, retinada bir bozukluk olmaksızın biçimlenen, nedeni tam olarak bilinmeyen kalıtsal özellikte gece görme bozukluğu. Gün ışığında görme her zaman olmamakla birlikte normaldir, Appaloosa atlarının gece körlüğü.

Atlarda Kalıtsal Gece Körlüğü nedir? İlişkili sözcükler

 • Kalıtsal çinko Yetersizliği: Sığırlarda ve bull teriyer köpeklerinde, çinkonun bağırsaklardan emilimindeki bir bozukluktan kaynaklanan deri lezyonları, timüs hipoplazisi ve gelişme geriliğiyle belirgin çekinik özellikte kalıtsal hastalık, kalıtsal parakeratozis, kalıtsal timüs hipoplazisi, ölümcül A-46 özelliği. devamı...
 • Kalıtsal Kardiyomiyopati: Çeşitli sığır ırklarında gençlerde veya erişkinlerde, karıncık ritm bozuklukları, deri altı ödemi, hidrotoraks, asites, fibrozis ve kalp kası nekrozuyla belirgin, otozomal resesif özellikte kalıtsal hastalık. Hereford ırkı sığırlarda yünümsü kıl örtüsü sendromuyla birlikte görülür. devamı...
 • Appaloosaatlarının Gece Körlüğü: Atlarda kalıtsal gece körlüğü. devamı...
 • Hipertrofik Nöropati: Tibet çoban köpeklerinde, Schwann hücrelerinin birincil metabolik bir bozukluğuna bağlı olarak perifer sinirlerde ve onların omurilikten çıkan köklerinde demiyelinasyon, remiyelinasyon ve endonörial fibrozisle belirgin çekinik özellikte kalıtsal bir hastalık, kalıtsal nöropati, Tibet çoban köpeklerinin hipertrofik nöropatisi. Erken yaşlarda tüm bacaklarda felçlerle belirgindir. devamı...
 • Kılsız Buzağı Sendromu: Boyun, omuz ve göz çevresindeki deride kalınlaşma, alopesi, tırnakların aşırı büyümesi, aşırı salivasyon ve beden zayıflığıyla belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık, kalıtsal epidermis displazisi. devamı...
 • Dermatozis Vejetans: Domuzların deride yangılı kızarıklık, ödem, ayaklarda biçim bozukluğu ve dev hücreli akciğer yangısıyla belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalığı. Yeni doğmuş veya genç Landrace ırkı domuzlarda görülür. devamı...
 • Kalıtsal Anjiyoödem: Komplement-1 esterazı baskılayan enzimin eksikliğinden kaynaklanan, deride ödem ve kurdeşen benzeri değişimlerle belirgin, insanlarda görülen kalıtsal hastalık, kalıtsal anjiyonörotik ödem. devamı...
 • Brutonagamaglobulinemisi: B lenfositlerin ve plazma hücrelerinin yetersizliğiyle birlikte gamaglobulin düzeyinin ileri derecede azalmasıyla belirgin insanlarda ve atlarda görülen çekinik özellikte kalıtsal hastalık. devamı...
 • Japonya Siyah Buzağılarının Kardiomiyopatisi: Kalpte sol karıncıkta yaygın dejenerasyon, nekroz ve genişlemeyle birlikte, hidroperikard, hidrotoraks, asites, akciğer ödemi ve solunum güçlüğü bulgularıyla seyreden Japonya Siyah buzağılarında görülen, otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık. devamı...
 • Sapaklık: Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu. Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu, anomali. devamı...

Atlarda Kalıtsal Gece Körlüğü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.