atrium sözlük anlamı nedir?

Sözlükte atrium kelimesinin manası:

  1. Atriyum, kulakçık, avlu, orta avlu (roma); kemeraltı
  2. Eski Roma evlerinde avlu veya giriş yeri
  3. Orta Çağ'da kilisenin etrafı sütunlarla çevrili avlusu
  4. Anat

atrium ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları