attend sözlük anlamı nedir?

Sözlükte attend kelimesinin manası:

 1. Dikkatini vermek, kulak vermek, dinlemek, katılmak, devam etmek; hazır bulunmak; bakmak, hizmet etmek, eşlik etmek, beraberinde getirmek
 2. (toplantıya) iştirak etmek, katılmak
 3. Kulak vermek, laf dinlemek
 4. Bakmak, mukayyet olmak
 5. Eşlik etmek, refakat etmek, maiyetinde bulunmak
 6. Hazır bulunmak
 7. Beklemek
 8. On ile hazır bulunmak
 9. To ile bakmak, üzerine almak
 10. İlgilenmek
 11. Meşgul olmak
 12. Kulak kesilmek, dikkat etmek.

attend ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları