Attesting The Truth Of ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Attesting The Truth Of" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Attesting The Truth Of" ne demek?

 1. Tasdik

Attesting The Truth Of nedir? İlişkili sözcükler

 • Nişanei Tasdik: Kabul edildiğine dair işaret, tasdik işareti. (Osmanlıca’da yazılışı: nişane-i tasdik) devamı...
 • Attestation: Kanıt olma, tanıklık, onaylama, tasdik, yemin, şahadet Şahadet, tasdik devamı...
 • Attest: İspat etmek, kanıtlamak, onaylamak, doğrulamak, beyan etmek, iddia etmek, yemin ettirmek Resmen ve açıkça söylemek, iddia etmek devamı...
 • Sertifikasyon: Tasdik etme, tasdik. Belgelendirme devamı...
 • Kaziyei Bedihiyye: Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın harice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü tasavvur edince beyinlerindeki nisbet-i hükmiyeyi cezmen tasdik ediverir ve bunlara Ulum-u mütearife denir. Bu devamı...
 • Confirmation: Tasdik, teyit, belgeleme, doğrulama İspat devamı...
 • Confirmable: Teyit olunur, tasdik olunur. Onaylanır, tasdik olunur devamı...
 • Legitimate: Meşru kılmak, kanuna uygun kılmak Nesebini tasdik etmek, tasdik etmek devamı...
 • Attestative: ŞŸAhitli; doğŸrulayıcı, onaylayıcı, teyit edici, tasdik edici devamı...
 • Attestable: DoğŸRulanabilir, onaylanabilir, teyit edilebilir, tasdik edilebilir devamı...

Attesting The Truth Of ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.