audience ne demek

Audience: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı

“Audience” kelimesi İngilizcede aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Dinleyici kitlesi: Bir konuşma, performans veya sunumun hedeflenen alıcıları.
 • İzleyici: Bir film, televizyon programı veya diğer görsel-işitsel içeriğin izleyicileri.
 • Okur kitlesi: Bir kitap, makale veya diğer yazılı içeriğin okuyucuları.
 • Topluluk: Belirli bir ilgi alanı, meslek veya demografik özelliği paylaşan bir grup insan.
 • Resmi görüşme: Bir devlet başkanı veya başka bir yüksek rütbeli kişi tarafından verilen resmi bir görüşme.

Türkçe Anlamı

“Audience” kelimesinin Türkçe karşılıkları şunlardır:

 • Dinleyici: Bir konuşma veya sunumun alıcıları.
 • İzleyici: Bir film, televizyon programı veya diğer görsel-işitsel içeriğin seyircileri.
 • Okur: Bir kitap, makale veya diğer yazılı içeriğin okuyucuları.
 • Kitle: Belirli bir ilgi alanı, meslek veya demografik özelliği paylaşan bir grup insan.
 • Kabul: Bir devlet başkanı veya başka bir yüksek rütbeli kişi tarafından verilen resmi bir görüşme.

Genişletilmiş Anlam

“Audience” kelimesi, hedeflenen alıcıların özelliklerini ve ihtiyaçlarını tanımlamak için daha geniş bir anlamda da kullanılabilir. Örneğin:

 • Hedef kitle: Bir pazarlama kampanyası veya reklamın hedeflenen alıcıları.
 • Nitelikli kitle: Belirli kriterleri karşılayan ve belirli bir mesaj veya ürünle ilgilenmesi muhtemel bir kitle.
 • Niş kitle: Çok özel ilgi alanları veya ihtiyaçları olan küçük bir kitle.
 • Global kitle: Dünyanın farklı bölgelerinden gelen bir kitle.

Kullanım Örnekleri

 • “The speaker addressed a large audience of students and faculty.” (Konuşmacı, öğrenciler ve öğretim üyelerinden oluşan geniş bir kitleye hitap etti.)
 • “The movie had a wide audience appeal.” (Filmin geniş bir izleyici kitlesi vardı.)
 • “The book has a loyal audience of readers.” (Kitabın sadık bir okuyucu kitlesi var.)
 • “The company targeted a specific audience with its marketing campaign.” (Şirket, pazarlama kampanyasıyla belirli bir kitleye hedeflendi.)
 • “The president granted an audience to the foreign delegation.” (Başkan, yabancı heyete bir kabul verdi.)

Sonuç

“Audience” kelimesi, hedeflenen alıcıların özelliklerini ve ihtiyaçlarını tanımlamak için kullanılan çok yönlü bir terimdir. İngilizce ve Türkçe’de benzer anlamlara sahip olsa da, daha geniş bir anlamda da kullanılabilir. Bir konuşma, performans, sunum veya diğer herhangi bir iletişim biçiminin etkili olması için hedef kitlenin iyi anlaşılması çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi