augment sözlük anlamı nedir?

Sözlükte augment kelimesinin manası:

  1. Artırmak, çoğaltmak, büyütmek, artmak, uzatmak, çoğalmak, büyümek, uzamak
  2. Zam, ilâve
  3. İlâve harf veya hece (Yunan, sanskritçeb
  4. Büyütmek, artırmak, çoğaltmak
  5. Uzatmak
  6. Büyümek, artmak, çoğalmak
  7. Augmentable artırılması mümkün olan, çoğaltı!abilir

augment ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları