Autarky ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Autarky" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Autarky" ne demek?

 1. Bağımsız ekonomi politikası.

 2. Otarşi, özerklik, bağımsız ekonomi politikası

Autarky nedir? İlişkili sözcükler

 • Autarky: Bağımsız ekonomi politikası. Otarşi, özerklik, bağımsız ekonomi politikası devamı...
 • Autarchy: Otarşi, özerklik, bağımsız ekonomi politikası Mutlak hâkimiyet devamı...
 • Autarchical: Otarşik, özerklik ile ilgili devamı...
 • Autarchic: OtarşŸik, özerklik ile ilgili devamı...
 • Oppidum: ovalardan müstahkem tepelere çekilen ve buralarda otarşik bir ekonomi içinde yaşayan yerler devamı...
 • Autonomy: Özerklik, muhtariyet, kendi kendini idare etme hakkı. Otonomi, özerklik devamı...
 • Muhtariyet: Özerklik Örnek: Belgrat paşalığının muhtariyeti hakkında şifahi bir anlaşma yaptı. F. R. Atay Bk. özerklik devamı...
 • Geopolitical: Jeopolitiksel Jeopolitik, jeopolitiğŸe ait olan (coğŸrafya ekonomi ve politika arasındaki karşŸılıklı ilişŸkiye dayanan) devamı...
 • Economy In Shambles: Sallantıdaki ekonomi, karışŸıklık içindeki ekonomi, genel düzensizliğŸin olduğŸu ekonomi devamı...
 • Piyasa Ekonomisi: Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatının arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı ekonomi karşıtı. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin devamı...

Autarky ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.