average propensity to import sözlük anlamı nedir?

Sözlükte average propensity to import kelimesinin manası:

  1. Ortalama dışalım eğilimi

average propensity to import ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları