Avian Hemorrhagic Septicemia ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Avian Hemorrhagic Septicemia" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Avian Hemorrhagic Septicemia" ne demek?

 1. Kanatlı hemorajik septisemisi

Avian Hemorrhagic Septicemia nedir? İlişkili sözcükler

 • Kanatlı Kolerası: Evcil ve yabani kanatlı türlerinde, Pasteurella multocidea’nın neden olduğu ateş, iştahsızlık, solunum güçlüğü, tortikollis, ishal, pnömoni, konjeunktivitis ve yaygın kanamalarla belirgin septisemik veya kronik seyirli bulaşıcı hastalık, kanatlı pastorellozisi, kanatlı hemorajik septisemisi. devamı...
 • Goose Septicemia: Kaz septisemisi devamı...
 • Staphylococcal Septicemia: Stafilokok septisemisi devamı...
 • Streptococcal Septicemia In Newborn: Yeni doğanlarda Streptokok septisemisi devamı...
 • Riemerella Anatipestiferenfeksiyonu: Ördek, hindi ve kazlar başta olmak üzere birçok kanatlı türünde, fibrinli perikarditis, perihepatitis, airsakkulitis, kazeöz salpingitis ve meningitisle belirgin ve önemli ekonomik kayıplara neden olan bakteri enfeksiyonu, anatipestifer enfeksiyonu, kaz gribi, ördek septisemisi, yeni ördek hastalığı, enfeksiyöz serözitis. devamı...
 • Spiroketozis: Spiroketlerden ileri gelen hastalık veya enfeksiyon. Birçok kanatlı türünde Borrelia anseria adlı bakterilerin oluşturduğu, yüksek ateş, ibiklerinde ve sakallarında morarmayla belirgin, Argas pesticus, Argas miniatus ve Argas reflexus keneleriyle taşınan devamı...
 • Chronic Hemorrhagic Anemia: Kronik hemorajik anemi devamı...
 • Acute Hemorrhagic Anemia: Akut hemorajik anemi devamı...
 • Coagulopathic Hemorrhagic Diathesis: Koagülopatilere bağlı hemorajik diyatezis devamı...
 • Canine Gastrointestinal Hemorrhagic Syndrome: Köpeklerin gastrointestinal hemorajik sendromu devamı...

Avian Hemorrhagic Septicemia ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.