avoid sözlük anlamı nedir?

Sözlükte avoid kelimesinin manası:

  1. Sakınmak, çekinmek, kaçınmak , uzak durmak, içtinap etmek
  2. Bertaraf etmek, feshetmek, iptal etmek
  3. Kaçınmak, savuşturmak, sakınmak, önlemek, uzak durmak, korunmak; iptal etmek,

avoid ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları